Channel 292 Newsletter April 2016

DEUTSCH

Hallo Freunde von Radio Channel 292,

hier findet ihr eine Übersicht über die Sendungen der nächsten Tage. Zwischen den eingetragenen Buchungen läuft wie immer Non-Stop-Music, oder Aufnahmen aus der Offshore-Ära.
Aktuell könnt ihr euch jederzeit hier informieren:
http://www.channel292.de/schedule-for-bookings/
und für Mails an die einzelnen Stationen, wenn die Adressen nicht bekannt sind, stehen hier die Daten:
http://www.channel292.de/stations-contact-data/

Wie ihr seht, sind einige neue interessante Stationen zu finden, wie z.B. "From The Isle Of Music" jeden Dienstag, SM Radio International jeden Samstag, oder auch BCL News Radio in italienisch immer Samstags und Sonntags. Neu in der Liste ist eine farbliche Unterscheidung der verschiedenen Programmarten.

Wie ihr sehen könnt, haben inzwischen mehrere Talk- und auch religiöse Programme bei uns gebucht. Es ist uns klar, dass diese Programme nicht in jedermanns Interessenbereich liegen, aber, wenn euch unsere Musik- und Offshoresendungen gefallen, bedenkt bitte, dass deren Kosten auch durch die Talksendungen finanziert werden.

Daher haben wir eine spezielle Bitte an alle Hörer, die uns gerne unterstützen möchten, ohne dass es sie etwas kostet:
Hört die neuen Talk- und religiösen Programme, zumindest so lange, bis es für einen vernünftigen Empfangsbericht reicht.
Schickt Empfangsberichte an die Stationen, damit diese merken, dass die Ausstrahlungen über unseren Sender tatsächlich in vielen Ländern gehört werden können.

Die eMail Adressen stehen auf unserer o.a. Kontaktseite; wenn noch nicht eingetragen, einfach an uns info@channel292.de schicken, wir leiten alles umgehend weiter!

Vorab schon einmal herzlichen Dank für eure Unterstützung!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Dear friends of Radio Channel 292,

here you find an overview about our program schedule of the next days. Between the bookings non-stop-music or recordings of the history of
Offshore Radio will be on air.

Here you can find our program schedule anytime:
http://www.channel292.de/schedule-for-bookings/
and for your mails to stations, whose address you don't know, you will find the information here:
http://www.channel292.de/stations-contact-data/

As you can see, there are some new interesting stations to be found, e.g. "From the Isle of Music", every Tuesday, SM Radio International every Saturday, or BCL News Radio in Italian every Saturday and Sunday. New in the list is the differentiation in terms of color concerning the different kinds of programs.

As you can see, now we have some bookings of Talk- and Religious programs, too. We know, that not everybody is interested in this kind of program, but if you like our music and offshore entertainment, please keep in mind that the costs for these are paid by the talk programs, too.

Therefore we ask all listeners, who want to support us: Please listen to the Talk- and Religious programs at least for so long, that you can write a good reception report. Send reports to these stations, so they realize, that their broadcasts via our station really can be heard in a
lot of countries.

You will find the contact data on our page mentioned above; if you can't find it, simply write to info@channel292.de we will forward it at once.

Thank you very much in advance for your support!

NEDERLANDS
(mit Dank an Geert Wilkens für die Übersetzung)

Hallo vrienden van Radio Channel 292,

Je vindt hier een overzicht van de uitzendingen voor de komende dagen. Tussen de vastgelegde boekingen kun je altijd non-stop-muziek of opnamen van zeezenders horen.

Voor actuele programma’s kun je meer informatie lezen via deze link:
http://www.channel292.de/schedule-for-bookings/
en voor mails aan de afzonderlijke stations, wanneer de adressen niet bekend
zijn, kun je via deze link de gegevens vinden:
http://www.channel292.de/stations-contact-data/

Zoals je ziet, zijn er enkele nieuwe interessante stations zoals bijvoorbeeld ‘From The Isle Of Music’ iedere dinsdag, SM Radio International iedere zaterdag, maar ook BCL News Radio in het Italiaans, iedere zaterdag en zondag. Nieuw in het schema is een gekleurde markering van
de verschillende programma-soorten.

Ook zul je zien, dat inmiddels diverse praat- en ook religieuze programma’s bij ons hebben geboekt. We zijn ons ervan bewust, dat deze programma’s niet voor iedereen interessant zijn, maar wanneer je veel plezier beleeft aan onze muziek- of zeezenders, realiseer je dan goed,
dat de kosten die voor deze zenders zijn gemaakt, ook door de ‘praatuitzendingen’ betaald worden.

Tot slot hebben wij nog een speciaal verzoek aan alle luisteraars die ons graag willen ondersteunen, zonder dat het wat kost.
Luister in ieder geval een poosje naar de praaten religieuze programma’s, zodat je voldoende gegevens hebt voor een betrouwbaar
ontvangstrapport. Stuur deze ontvangstrapporten naar die stations, zodat ze weten dat de uitzendingen via onze zender werkelijk in vele landen beluisterd kunnen worden.

De e-mailadressen staan op onze contactpagina van de website; wanneer ze daar nog niet staan, kun je ook eenvoudig mailen naar ons eigen mail-adres: info@channel292.de .We zorgen er dan voor dat jouw opmerkingen bij het juiste adres aankomen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je hulp!

Mit freundlichen Grüßen
Kind regards
Met vriendelijke groeten

Radio Channel 292
www.channel292.de

Video Stream Stichting Norderney

​Bekijk de Norderney192 videostream met o.a. de volgende filmpjes:

  • 2002 Radio 192 Scheveningen
  • Veronica 50 jaar
  • Zeezenderdag 31 aug 2010
  • 18 april special Hoek van Holland 2004
  • Veronica dag 2014
  • 192 Drive-in Show
  • Soundpush Interview Ad Bouman en Dick Klees
  • Cart repair
  • 192 Radio London Top 40
  • 50 Jaar Top 40

De uitzending duurt ongeveer 3,5 uur.
Tussendoor zie je clips van Ilse de Lange en Ryan Dishes.

http://norderney192.nl/video

News of the week on 6070 Khz

Dear friends of Radio Channel 292,

We want to establish a regular section in our program:
Recordings of the Offshore Era, RNI, Veronica, Caroline, Laser, Atlantis etc.
We are on plan to run 1 to 3 hours each day, Monday till Friday, and from our listeners we want to know:
Which time of day would you prefer to listen to these recordings?
Please post here, or write to:
info@channel292.de

And, if some of you have recordings of these stations, we would be glad if you could send them in for broadcasting!
Especially recordings, not already to be downloaded from the net.
You can mail them, send it with Dropbox, or upload it to our server.

Thank you!

We need some more sponsors to book time on our transmitter - are you interseted?
It is easy and one hour costs only 15 €!

Beste vrienden van Radio Channel 292,

We verheugen ons erop, dat onze nieuwe zender zo goed werkt en dat wij daardoor enkele nieuwe sponsors gevonden
hebben die hun programma's via onze zender laten verzorgen.
Omdat het voor een deel om testuitzendingen gaat, zijn deze stations natuurlijk erg geïnteresseerd in ontvangstberichten.
De e-mail-adressen worden tijdig in onze nieuwsberichten en/of op de website bekend gemaakt.

Zoals je zult begrijpen, zijn de exploitatiekosten van een zender hoger naarmate het vermogen van de zender groter is.
Daarom zijn we, teneinde de zender continu in de lucht te kunnen houden, genoodzaakt meer, en zoveel mogelijk regelmatige,
gebruikers van onze zender aan te trekken. Wanneer dus een van onze lezers van onze nieuwsberichten zelf belangstelling heeft,
of ons in contact kan brengen met een geïnteresseerde, zijn we daarvoor erg dankbaar.

Bij voorbaat onze hartelijk dank.

Dit weekeinde op 6070 kHz:

Zaterdag: van 08.00-12.00 uur CET: Radio Mi Amigo
Zondag: 10.00 uur: een uur ‘Goldrausch 6070’
11.00 uur: drie uur Bluestar Radio
14.00 tot 15.00 uur: 8Radio Ireland

Een actueel overzicht van de programma’s vind je altijd hier:
http://www.channel292.de/schedule-for-bookings/

We willen graag een vast onderdeel in onze programma’s opnemen: opnamen van de zeezenders RNI, Veronica, Caroline, Laser,
Atlantis en dergelijke. We zijn van plan hiervan elke dag 1 tot 3 uur uit te zenden, van maandag tot en met vrijdag Van onze
luisteraars willen we graag weten op welk tijdstip of dag je deze opnamen het liefst wilt horen. Stuur ons een berichtje of schrijf
naar: info@channel292.de .

En wanneer je toevallig opnamen hebt van deze stations, dan stellen we het erg op prijs als je ze wilt opsturen, zodat we deze
kunnen uitzenden. Het gaat dus vooral om opnamen; geen uitzendingen die zijn gedownload van internet. Je kunt de opnamen
sturen via Dropbox, of upload ze naar onze server.

Hartelijk dank.