Radio Unique FM – een spannend jongensboek, maar dan écht!

Radio Unique FM – een spannend jongensboek, maar dan écht! Dit door Menno Dekker geschreven boek gaat over het roemruchte illegale fm station Radio Unique, later Unique FM, dat in de periode 1978 tot 1984 bijna continue in de lucht is geweest in Groot-Amsterdam. Dit radiostation begon met uitzendingen rond het weekend op de Amsterdamse kabel. Na ingrijpen van de regering werden kabelmaatschappijen verplicht het kabelnet te sluiten voor piraten, waardoor Unique werd verdreven naar de vrije ether en startte op de vrije frequentie 98,1 mHz fm.
Dit luidde het begin in van een nog grotere populariteit van het radiostation bij het publiek in en om Amsterdam. Het station zond al spoedig elke dag van 7 uur ’s morgens tot 12 uur ’s nachts uit, de laatste periode zelfs 24 uur per etmaal. Radio Unique had een eigen nieuwsdienst en profileerde zich van meet af aan als een normaal opererend professioneel commercieel station. Het mocht zich in de hoogtijdagen verheugen op een gemiddelde luisterdichtheid van 50.000 luisteraars per dag. Dit aantal kwam voort na metingen van omroepvereniging TROS, dat zich ernstig zorgen maakte over de lage luisterdichtheid in Amsterdam op de TROS- donderdagen van Hilverum 3.
Auteur Menno Dekker was één van de initiatiefnemers en verhaalt over de vele avonturen die de ruim 40 medewerkers hebben meegemaakt gedurende 6 jaar en de bijna 100 inbeslagnames van het station in opdracht van de Nederlandse overheid.
Veel ludieke stunts en trucs werden uitgehaald om de opsporingsdienst RCD te misleiden of af te houden van inbeslagname. Het boek bevat zeer veel fotomateriaal van (beroepsfotograaf) Menno, die nauwe contacten onderhield met de pers, de directies van het Telegraaf concern en instanties als Kabel Televisie Amsterdam, de Radio Controle Dienst en Salto, Omroep Amsterdam van de overheid.
‘Unique’ in dit boek is de toevoeging van QR codes bij sommige onderwerpen. Gebruikmakend van een smartphone is het mogelijk direct te luisteren naar radiofragmenten waar Menno in het boek over schrijft! In de wetenschap dat er ooit een eind aan het station zou komen, hebben medewerkers en diverse fanatieke luisteraars er voor gezorgd dat er veel geluidsmateriaal bewaard is gebleven. Na digitalisering is een deel hiervan op het internet beschikbaar bij YouTube en Vimeo met als kenmerk : “Aircheck Unique FM”. Meer beschikbaar materiaal zal hier later bij worden geplaatst.
In dit boek kijkt Menno met een kritische blik naar het in 2019 euforisch “gevierde” 100-jarig bestaan van radio in ons land. Hij houdt de lezer tevens een spiegel voor over de houding van onze overheid door de jaren heen ten aanzien van ontwikkelingen op omroepgebied, dan wel het tegenhouden daarvan.
Over lokale en regionale, maar altijd niet-commerciële radio en televisie en de publieke omroep, die bestaat uit idieële clubjes van religieuze of politieke aard, allemaal op kosten van de belastingbetaler. De door belastinggeld bekostigde publieke omroep verdient ook nog aan reclameboodschappen en is daardoor een valse concurrent van landelijke commerciële radio en televisie, die (kosten verhogend) dienen te opereren middels onnodige “U-bocht “ constructies via het buitenland om in Nederland te mogen uitzenden. Die “commerciëlen” moeten het bovendien ook nog doen zonder bijdrage(n) uit de belastingpot en het stellen zonder een uitgebreid landelijk zenderpark. Het wordt dus hoog tijd voor ingrijpende veranderingen van ons publieke bestel.
En hoe te bestellen? https://www.boekenbestellen.nl/boek/1978-1984-radio-unique-fm-een-spannend-jongensboek-in-t-echt/9789464430684
noot Hans Knot: Een adembenemend boek dat je graag pagina na pagina wil herlezen en in een ruk uitleest. En de titel dekt volledig de lading. Een pracht boek met ook vele mooie illustraties en zeker ook de nodige knipogen naar de zeezenders.

Info via Facebook