Radio Channel 292 is back – Deutsch / English / Dutch

Endlich sind wir wieder regelmäßig und mit hoher Leistung auf 6070 kHz zu empfangen.
In Kürze einige Neuigkeiten:

Zeitweilig laufen Tests / Programme in MFSK 32. Wer das dekodieren kann, die kommenden
Termine sind:
Sonntag, 28.02. 0300 Uhr MEZ für Nordamerika
Sonntag, 28.02. 1200 Uhr MEZ für Europa
Diese Test wurden sogar schon in Japan empfangen und dekodiert!

Am Sonntag laufen ebenfalls weitere interessante Programme, hier ersichtlich:
http://www.channel292.de/schedule-for-bookings/

Wer sich für unsere “Airtime for free” Aktion im März interessiert soll uns bitte schreiben;
wer das schon getan, aber keine Antwort bekommen hat, schreibt bitte noch einmal,
einige Mails könnten untergegangen sein.

Finally we are back on air on a regular basis and with high power.
Here are some news:

We are running some tests in MFSK 32. If you can decode this, the next tests will be aired:
Sunday Febr. 28th, 0200 UTC for the U.S. and Canada
Sunday Febr. 28th, 1100 UTC for Europe
These tests have been received and decoded even in Japan!

On Sunday there will be some more interesting programs, to be found here:
http://www.channel292.de/schedule-for-bookings/

If you should be interested in our “Airtime for free” campaign in March, please write us an
eMail; if you already did, but got no answer, please write again. Some Mails might have
got lost.

We zijn eindelijk weer regelmatig én met groot vermogen op 6070 kHz te ontvangen.
In het kort enkele nieuwtjes:

Er zijn nu af en toe experimentele uitzendingen in MFSK 32. Wie dat kan decoderen, de komende uitzendtijden zijn:
Zondag 28 februari: 03.00 uur Nederlandse tijd voor Noord-Amerika;
Zondag 28 februari: 12.00 uur Nederlandse tijd voor Europa.
Dergelijke experimentele uitzendingen zijn al in Japan ontvangen en gedecodeerd!

Op zondag zijn er echter meer interessante programma’s; via deze link een overzicht:
http://www.channel292.de/schedule-for-bookings/

Als je belangstelling hebt voor de actie ‘Gratis zendtijd’ in maart, stuur dan even een berichtje; wie dat al heeft gedaan, maar nog geen antwoord ontving, vragen we vriendelijk om nog een keer contact met ons op te nemen. Mogelijk dat enkele mailtjes verloren zijn gegaan. Onze verontschuldigingen daarvoor.

Vooral de nieuwe aanbieders van programma’s op onze frequentie willen erg graag je ontvangstrapporten ontvangen; stuur deze dus in groten getale. Als je de adressen niet hebt, stuur ze dan gewoon naar Radio Channel 292; we sturen deze dan door.

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Rainer Ebeling