Radio Nova International Shortwave Pirate 1997

Radio Nova International (SW Pirate) – Kenny Nova – May 1997

Radio Nova International (SW Pirate) – Kenny Nova – April 1997.

Radio Nova International (SW Pirate) – Kenny Nova – March 1997

Radio Nova International (SW Pirate) – Kenny Nova – February 1997

Radio Nova International (SW Pirate) – Kenny Nova – January 1997